Wyjaśnienie sytuacji Oddziału Laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie wobec publicznych spekulacji

Zważywszy na różnorodne opinie pojawiające się ostatnio w sferze publicznej, zdecydowaliśmy się wydać oficjalne oświadczenie dotyczące Oddziału Laryngologii funkcjonującego w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Chcemy podkreślić, że nie ma mowy o jakiejkolwiek zawieszeniu działalności czy zamknięciu tego Oddziału.

Jednakże, musimy przyznać, że związane z niedoborem personelu lekarskiego trudności, spowodowały konieczność ograniczenia funkcjonowania Oddziału Laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, począwszy od kwietnia. Konkretnie oznacza to, że Oddział będzie czynny od poniedziałku do piątku, pomijając dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy. Pacjenci potrzebujący natychmiastowej opieki medycznej podczas dni świątecznych i weekendów będą kierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Istotne jest jednak to, że takie rozwiązanie nie jest unikalne tylko dla naszego szpitala. Inne placówki medyczne również wprowadzają podobne ograniczenia w funkcjonowaniu swoich Oddziałów Laryngologii. Niestety, Koszalin nie jest odosobniony w tej sytuacji. Przyczyną są problemy z rekrutacją laryngologów oraz fakt, że większość obecnej kadry osiągnęła wiek emerytalny. Niemniej jednak, intensywnie poszukujemy nowych laryngologów i prowadzimy rozmowy z lekarzami zainteresowanymi pracą na naszym Oddziale.