Wizyta edukacyjna uczniów z Szkoły Podstawowej nr 3 w miejskiej ciepłowni

Grupa młodzieży odwiedziła niedawno ciepłownię zlokalizowaną przy ulicy Słowiańskiej, co nie było pierwszym razem, kiedy obiekt ten gościł młodych naukowców chętnych do wiedzy. W tym konkretnym przypadku, grupa młodzieży pochodziła z klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, która ma swoją siedzibę w miasteczku Koszalin. Celem takiej wizyty jest zapoznanie się z procesem, dzięki któremu powstaje ciepło dostarczane do koszalińskich kaloryferów.

Lekcje dotyczące systemowego ciepła są częścią większego programu edukacyjnego. Program ten ma na celu rozszerzenie świadomości ekologicznej dzieci i jednocześnie pokazanie zalet systemowego ogrzewania. Jest to metoda, która umożliwia największą kontrolę nad ilością emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesu ogrzewania i pozwala na zredukowanie ich do minimum. Jest to niezbędne dla ochrony naszego środowiska naturalnego.