Podpisanie porozumienia o współpracy między Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie a szpitalami regionalnymi

Dnia 8 lipca, poniedziałek, w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie miało miejsce spotkanie z udziałem reprezentantów Konsultacji Wojewódzkich w dziedzinach Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Dyrekcji szpitala koszalińskiego oraz przedstawiciele Szpitali z lokalnych miast takich jak: Sławno, Połczyn Zdrój i Szczecinek.

Tego samego dnia Szpital Wojewódzki zdecydował się na podpisanie umowy o współpracy z trzema szpitalami z regionu. Współpraca obejmuje Szpital Powiatowy w Sławnie, Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o., a także Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Porozumienie dotyczy funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w koszalińskim szpitalu.

Celem współpracy jest wzajemne wsparcie kadry medycznej działającej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. To z kolei ma przyczynić się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oddziału i skierowania pacjentów do odpowiednich jednostek, zależnie od ich potrzeb i możliwości szpitali. Porozumienie zakłada także możliwość pomocniczego wsparcia pomiędzy szpitalami w przyszłości, w razie ewentualnego kryzysu. Stanowi to działania mające na celu długotrwałą, wzajemną współpracę między wymienionymi jednostkami, której celem jest poprawa stanu zdrowia regionu. Inicjatywę tę poparł zarząd województwa.

8 lipca Szpital Wojewódzki w Koszalinie wycofał również wcześniej złożony wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o tymczasowe zawieszenie działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej. Oznacza to kontynuowanie pracy oddziału bez przerwy. Na stanowisko Koordynatora Oddziału powołany został lekarz Andrzej Ilków, który natychmiast rozpoczął tworzenie zespołu lekarzy. Nieocenione wsparcie dla nowego koordynatora stanowi zawarte porozumienie ze szpitalami regionalnymi.

Oddział Chirurgii Ogólnej będzie pracował w trybie ostrym do końca lipca. Znaczy to, że żaden pacjent w stanie wymagającym pilnej operacji nie zostanie odesłany ze szpitala. Reszta pacjentów zostanie skierowana do placówek, które podpisały porozumienie z koszalińskim szpitalem, lub otrzyma nową datę przyjęcia do Szpitala Wojewódzkiego. Planuje się jak najszybsze uruchomienie zabiegów planowych w oddziale – wyjaśnia Marzena Sutryk, Rzecznik Prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.