Porady Rzecznika Praw Obywatelskich dla mieszkańców Koszalina

Chciałbym przekazać, że osoby mieszkające w Koszalinie będą miały możliwość otrzymania porady od pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Pracownik tego biura będzie pełnił dyżur 4 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w pokoju numer 314 na trzecim piętrze. W godzinach od 11:30 do 14:00 mieszkańcy będą mogli skorzystać z jego usług.

Interesanci będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania, zgłoszenia swojej sprawy, złożenia pisemnego wniosku lub uzyskania informacji prawnej. Dodatkowo, będą mogli skonsultować sprawę, która jest już prowadzona przez Biuro RPO.

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym na zapewnieniu realizacji zasady równego traktowania. RPO sprawdza, czy działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie naruszają prawa, zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

Punkt konsultacyjny w Koszalinie to jeden z jedenastu punktów terenowych RPO. Dzięki temu mieszkańcy mają szansę na bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem Biura RPO, co daje im dostęp do eksperckiej wiedzy i wsparcia.

Nie można zapomnieć, że na konsultacje należy przynieść wszystkie dokumenty dotyczące danej sprawy. Dokumenty te są niezbędne do tego, aby Rzecznik Praw Obywatelskich mógł w pełni zrozumieć kontekst i szczegóły zgłoszonej sprawy, co pozwoli mu na udzielenie dokładnej i wiarygodnej porady.