Przeobrażenie boiska w Gminie Rąbino za 1,5 mln złotych

Ulepszenie boiska oraz budowa infrastruktury sanitarnej przysporzyło gminie kosztów w wysokości 1,5 mln złotych. Wkład własny gminy wyniósł 300 tysięcy złotych, z kolei pozostałą część, stanowiącą 1,2 mln, pokryto dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Anita Krawiec, sprawująca funkcję wójta w gminie Rąbino, przedstawiła szczegóły realizowanej inwestycji: – W naszej gminie powstała profesjonalna murawa, która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem ze strony zawodników. Zbudowano również nowoczesne obiekty sanitarne, składające się z dwóch szatni, pomieszczenia przeznaczonego dla trenerów, a także łazienki wyposażonej w prysznice.

Podczas ceremonii otwarcia boiska, swoją obecność zaznaczył Paweł Szefernaker, pełniący funkcje wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz posła PiS pochodzącego z Koszalina. Wyraził swoje zadowolenie ze wzrastającej liczby inwestycji na terenach małych miejscowości, które przez wiele lat były pomijane: – Jestem przekonany, że Polacy zamieszkujący małe osiedla powinni mieć zapewnione najlepsze warunki do rozwoju. Dzięki rządowym programom dedykowanym terenom położonym na terenach popegeerowskich, jak Rąbino, powstają nowe drogi i boiska, takie jak to.

Przeważająca konkluzja mieszkańców jest taka, że droga do nowego boiska była długa. – Gdy miałem 15 lat i zacząłem grać w piłkę, miejsce to przypominało bagnisko. Teraz, w wieku 55 lat, miałem okazję zagrać na prawdziwie pięknym boisku. To napawa mnie dumą i mam nadzieję, że młodsze pokolenia wykorzystają ten obiekt – podkreśla jeden z mieszkańców.

W najbliższej przyszłości planowane jest zastąpienie dotychczasowego ogrodzenia boiska nowym. Dodatkowo, w planach jest również budowa profesjonalnej bieżni.