Profilaktyczne spotkanie dzielnicowych z I komisariatu w Koszalinie z uczniami Zespołu Szkół nr 7

W Koszalinie, funkcjonariusze z I komisariatu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 7. W ramach tego spotkania, mundurowi przeprowadzili szereg zajęć profilaktycznych, omawiając zagadnienia takie jak cyberprzemoc, hejt oraz mowę nienawiści.

Podczas interakcji z uczniami pierwszych klas Zespołu Szkół nr 7, dzielnicowi skupili się na tematach związanych z cyberprzemocą, ukazując to jako przykład internetowego zagrożenia, które ma znaczący wpływ na młodzież. Na podstawie rzeczywistych incydentów pokazano, że pomimo wielu pozytywnych aspektów Internetu, istnieją pewne ryzyka i niebezpieczeństwa. Policjanci wyjaśnili uczniom, które działania online mogą być niebezpieczne. Szczególną uwagę poświęcono kontaktom i spotkaniom z nieznajomymi osobami poznawanymi przez Internet, a także potencjalnym zagrożeniom z tym związanych. Omówiono również kwestię publikacji i nieodpowiedniego wykorzystywania materiałów filmowych i fotograficznych oraz problem groomingu, czyli uwodzenia przez Internet.

Dzielnicowi podkreślili także różne możliwe źródła wsparcia w przypadku doświadczenia cyberprzemocy. Młodym ludziom zostało przekazane, że działalność online, która nie jest zgodna z prawem, nie jest anonimowa i może prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Na zakończenie spotkania, funkcjonariusze zwrócili uwagę uczniów na fakt, że za pośrednictwem portali internetowych i społecznościowych mogą popełniać przestępstwa, na przykład publikując podobiznę innej osoby bez jej zgody lub rozpowszechniając o niej fałszywe informacje.

Część spotkania była poświęcona edukacji uczniów na temat różnorodności rasowej, kulturowej, ideologicznej i religijnej, praw człowieka oraz szacunku i godności. Wspólnie z uczniami omówiono tematy dotyczące szacunku i tolerancji, relacji międzyludzkich, tolerancji dla różnorodności i odmienności, a także konsekwencje uprzedzeń i stereotypów.