"Zwolnieni z Teorii": Debata i Żywa Biblioteka jako Doskonała Okazja do Zmierzenia się z Uprzedzeniami

Koszaliński Zespół Szkół nr 1, znany lokalnie jako „Ekonom”, był gospodarzem wyjątkowego spotkania. W ramach ogólnopolskiego programu „Zwolnieni z Teorii” uczniowie zorganizowali prezentacje oraz debatę na tematy społeczne takie jak akceptacja, feminizmy, problematyka depresji czy język neutralny płciowo. To było wydarzenie skierowane na podjęcie dialogu na te, często trudne, kwestie.

W programie wydarzenia przewidziano też tzw. żywą bibliotekę – innowacyjną formę edukacji prowadzącą do zmniejszenia uprzedzeń wobec różnych grup społecznych. Uczestnicy mogli „wypożyczyć” określoną „żywą książkę”, co oznaczało możliwość szczerej rozmowy oraz zadawanie pytań, nawet tych niezwykle trudnych czy odważnych.

„Żywe książki” były reprezentowane przez różne grupy społeczne. Wśród nich znaleźli się m.in. abstynent alkoholowy, osoba współuzależniona, trans mężczyzna, ojciec osoby trans, osoba niedosłysząca, ateistka, feministka oraz osoba z doświadczeniem depresji. To dawało uczestnikom możliwość bezpośredniego spotkania z osobami o różnych doświadczeniach życiowych, które często są tematem uprzedzeń.

Katarzyna Czarkowska, lokalna koordynatorka żywej biblioteki, podkreśliła zaangażowanie uczniów „Ekonoma”. Jak wyjaśniła, młodzież miała główny udział w organizacji wydarzenia, co było dla nich cennym doświadczeniem. Z pomocą wolontariuszy, w tym bibliotekarek ze Stanomina, udało się stworzyć wyjątkową listę „żywych” książek. Podkreśliła również wartość żywej biblioteki jako światowego ruchu społecznego, którego celem jest walka z uprzedzeniami poprzez bezpośrednią rozmowę.