Zachodniopomorski samorząd ogłasza konkurs "Przyjazne ogrody 2024"

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego szuka sposobów na zwiększenie atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych. W tym celu uruchamia konkurs o nazwie „Przyjazne ogrody 2024”. Celem konkursu jest motywowanie mieszkańców do tworzenia przestrzeni, które zaspokajają różnorodne potrzeby społeczne, rekreacyjne i relaksacyjne. Konkurs skierowany jest szczególnie do rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Działania te mają na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez stworzenie przyjaznego środowiska otaczającego człowieka, które jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zadaniem uczestników konkursu jest zadbanie o atrakcyjność estetyczną, krajobrazową i architektoniczną ogrodów działkowych. Ważnym elementem jest również innowacyjność podejmowanych działań, zwłaszcza te o charakterze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Uczestnicy konkursu są również zachęcani do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Składnikiem ważnym dla konkursu jest także efektywne wykorzystanie potencjału obszarów zielonych.

Do udziału w konkursie uprawnione są stowarzyszenia ogrodowe, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.