Wzrost rekompensat dla gmin Biesiekierz i Manowo za utracone sołectwa

Decyzją radnych Koszalina, gminy Biesiekierz i Manowo otrzymają dodatkowe fundusze w ramach rekompensaty za stracone sołectwa. Koszalin zgodził się na przyznanie kolejnych milionów złotych obu gminom, które utraciły niektóre ze swoich sołectw na rzecz miasta.

Ten finansowy gest wynika z zmian w granicach administracyjnych, które zostały oficjalnie wprowadzone 1 stycznia 2023 roku. Na skutek tych zmian, Koszalin przejął od gminy Biesiekierz część sołectwa Stare Bielice. Z kolei gmina Manowo straciła sołectwo Kretomino, mimo protestów ze strony mieszkańców.

Koszalin zawarł umowy z obiema gminami, które regulują szczegółowe warunki płatności rekompensat przez następne trzy lata. W tym roku gmina Biesiekierz otrzymała od miasta Koszalina 2 miliony złotych, natomiast Manowo otrzymało 1,5 miliona złotych. Radni miejski z Koszalina postanowili jednak zwiększyć kwoty rekompensat na przyszły rok – Biesiekierz otrzyma 2,13 mln złotych, a Manowo 1,6 mln złotych. Kwoty te są wyższe niż w roku bieżącym, ponieważ zostały skorygowane o wskaźnik inflacji.

Rekompensaty finansowe będą kontynuowane także w 2025 roku, zgodnie z podpisanymi umowami.