Współpraca Koszalina z NZOZ Monada w obszarze opieki psychologicznej nad młodzieżą

W trosce o zdrowie psychiczne młodych mieszkańców, Koszalin podjął kroki do zacieśnienia współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Monada. Inicjatywa ta dotyczy przede wszystkim udzielenia wsparcia psychologicznego uczniom koszalińskich placówek oświatowych, zarówno szkół jak i przedszkoli. Podjęcie takiego działania jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc psychologiczną w środowisku szkolnym.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, otwarcie przyznaje, że problem niedoboru specjalistów od zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży rozważany był od dłuższego czasu. Pomimo że sytuacja w tej dziedzinie znajduje się w stanie głębokiego kryzysu, miasto Koszalin podjęło decyzję o poszerzeniu dostępności do usług psychologicznych dla swoich najmłodszych obywateli.

Aktualnie, w miejskiej poradni pracują 14 psychologów, ale ich liczba jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę skalę problemu. Dodatkowo, niemalże każda szkoła z Koszalina ma zatrudnionego psychologa na pełnym etacie, co daje łącznie 41 specjalistów, w tym 27 pracujących bezpośrednio w szkołach. Prezydent miasta przyznał, że chcieliby zatrudnić więcej specjalistów, ale na rynku ich brakuje. Pojawienie się problemy psychologiczne spowodowane pandemią dotknęły szczególnie najmłodszych mieszkańców miasta, co wywołało jeszcze większe zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne.

Jako odpowiedź na te potrzeby, miasto Koszalin podjęło decyzję o rozpoczęciu współpracy z NZOZ Monada. Jak twierdzi Piotr Jedliński, negocjacje były długotrwałe, ale ostatecznie zakończyły się sukcesem. W wyniku tej współpracy, kadra specjalistów wesprze dodatkowych 15 ekspertów od psychologii dzieci i młodzieży.