Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza drugi nabór do programu "Ciepłe Mieszkanie" dla mieszkańców Koszalina

Chcielibyśmy poinformować, że 29 września 2023 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) umożliwił drugą szansę rejestracji do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Zaproszenie kierujemy szczególnie do mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych finansowym wsparciem w zakresie wymiany systemów ogrzewania oraz podniesienia efektywności energetycznej domów wielorodzinnych na terenie Koszalina. Ten inicjatywa jest częścią większego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt udziału w programie można sfinansować przy pomocy dotacji, które są dostępne dla gmin dzięki środkom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie mogą one zostać przyznane końcowym beneficjentom projektu.

Zanim gmina złoży wniosek o uzyskanie funduszy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, konieczne jest zebranie odpowiedzi na ankietę, która pozwoli na precyzyjne określenie potrzebnego dofinansowania.

Wypełnione ankiety składać można do dnia 01 grudnia 2023 r. w Koszalińskim Urzędzie Miejskim przy ulicy Mickiewicza 26, pokój 26 i 31. Udział w ankiecie nie jest jednoznaczny z złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.