Na ulicy Chałubińskiego w Koszalinie trwają intensywne prace związane z jej przebudową

Aktualnie koszalińscy mieszkańcy mogą zaobserwować postępującą modernizację jednego z głównych ciągów komunikacyjnych ich miasta – ulicy T. Chałubińskiego. Prace, które rozpoczęły się na odcinku pomiędzy ulicami Marszałka J. Piłsudskiego i Jutrzenki, obejmują szereg różnorodnych działań.

Podstawowym elementem inwestycji jest budowa nowej jezdni jednokierunkowej o długości 860 metrów, zapewniającej płynny ruch w obu kierunkach. Dodatkowo, projekt przewiduje utworzenie obustronnych chodników dla pieszych oraz czterech zatok autobusowych. W trosce o bezpieczeństwo cyklistów planowany jest również montaż dwukierunkowej drogi rowerowej, stanowiącej połączenie między istniejącymi ścieżkami rowerowymi przy ulicy Leśnej i ulicy T. Chałubińskiego.

Uwzględniając potrzeby kierowców, zaplanowano utworzenie 141 nowych miejsc parkingowych, w tym 8 dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Istniejące miejsca postojowe oraz parking przy Europejskim Centrum Edukacyjnym zostaną poddane gruntownej modernizacji. Kolejny aspekt prac dotyczy budowy brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej oraz przebudowy systemu oświetlenia miejskiego. Nie zapomniano również o rozbudowie kanału technologicznego.

Całość inwestycji, której wartość wynosi 12 869 490,00 zł, została współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie z tego źródła osiągnęło sumę przekraczającą 6 milionów złotych.