Specjalny kiermasz w Starostwie Powiatowym Koszalin: Ozdoby świąteczne z warsztatów dla osób niepełnosprawnych

W gmachu Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbył się wyjątkowy kiermasz. Na stoiskach prezentowane były świąteczne ozdoby, które zostały wykonane ręcznie przez osoby uczestniczące w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Swoje początki Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie datuje na rok 1998 i od tego czasu nieustannie służy społeczności, dostarczając wsparcie i możliwości rozwoju dla osób z upośledzeniem umysłowym. Jako integralna część Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, placówka aktywnie angażuje się w szerokie spektrum działań. Obecnie korzysta z niej 64 osób, które pochodzą nie tylko z Koszalina, ale również z okolicznych gmin.

Nadrzędnym celem działania Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla pełnego rozwoju fizycznego i osobistego jego uczestników. Dążąc do realizacji tej misji, instytucja koncentruje swoje działania na kompleksowej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pragnie, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną miała możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału.