Rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Od już dwóch lat, Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie jest właścicielem budynku po dawnym gimnazjum znajdującym się przy ulicy Krzywoustego. Obecnie, dzięki otrzymaniu środków zewnętrznych w wysokości 8 milionów złotych, planowane jest stworzenie w tym miejscu specjalistycznych sal przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Odpowiednie zaadaptowanie budynku na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu lekkim i umiarkowanym, a także dla tych ze zdiagnozowanym autyzmem czy sprzężeniami, jest kluczowe dla realizacji procesu edukacyjnego. Aby spełnić te wymogi, konieczne będzie modyfikowanie istniejących klas i pracowni w celu ich dostosowania do specjalnych potrzeb owej grupy uczniów.

Zaplanowana inwestycja przewiduje gruntowną przebudowę pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku głównym szkoły. Ponadto, planowane są prace związane z modernizacją istniejących instalacji. Dodatkowym etapem inwestycji będzie dobudowa trzypiętrowego skrzydła dydaktycznego do istniejącej już sali gimnastycznej.

Całkowite koszty planowanej inwestycji szacowane są na około 9,5 milionów złotych. Według założeń projektu, który ma na celu poprawę warunków kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, prace powinny się zakończyć na początku drugiej połowy roku 2026.