Podsumowanie zgłoszeń do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego: Liczba projektów i nadchodzące terminy

Tegoroczne starania mieszkańców miasta Koszalin w ramach Budżetu Obywatelskiego zaowocowały zgłoszeniem 90 różnorodnych projektów.

Obecnie, te zaproponowane idee są poddawane gruntownej ocenie formalnej, która potrwa aż do końca sierpnia. Zakończenie tego etapu, zaplanowane na 31 sierpnia, pozwoli na przejście do kolejnego kroku procesu.

Następnie, do 21 września, podjęta zostanie procedura rozpatrywania ewentualnych odwołań, co zaowocuje ogłoszeniem oficjalnej listy projektów dopuszczonych do dalszego etapu – głosowania publicznego. Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w tym demokratycznym procesie decyzyjnym. Głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 21 października.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy zdecydowali się na udział w etapie składania propozycji do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Wasze zaangażowanie jest nieocenione.