Planowane inwestycje w Koszalinie na rzecz ekologii i gospodarki obiegu zamkniętego

Podczas konferencji naukowej na Politechnice Koszalińskiej, dotyczącej lokalnej samowystarczalności energetycznej i zasad gospodarki obiegu zamkniętego, dyskutowano o planowanej budowie spalarni odpadów komunalnych w mieście Koszalin. Projekt ten jest ważnym elementem strategii miasta w zakresie ekologicznego zagospodarowania odpadów.

W trakcie spotkania, Dominik Bąk, pełniący rolę zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie, podkreślił rolę funduszu w finansowaniu inicjatyw ekologicznych na terenie całej Polski. Zaznaczył, że rocznie NFOŚiGW przekazuje miliardy złotych na dofinansowanie takich projektów, w tym instalacji służących do właściwego gospodarowania odpadami.

Bąk wspomniał również o szczegółach umowy zawartej 19 grudnia 2022 roku pomiędzy NFOŚiGW a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. W ramach tej umowy, na cel budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Przedsiębiorstwo otrzymało z funduszu 72,5 mln zł dotacji, której nie trzeba zwracać, a także pożyczkę w wysokości 130 mln zł.

„Instalacja, która powstanie w wyniku tej inwestycji, będzie mogła przetwarzać nawet 30 tys. ton odpadów rocznie. Ten projekt to doskonały przykład działań, które są objęte programem finansowym Funduszu Modernizacyjnego o budżecie wynoszącym 6 mld zł” – dodał Bąk.