Planowana budowa instalacji do przetwarzania odpadów w Koszalinie nabiera tempa: aktualności od prezesa PGK

Zgromadzeni na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie usłyszeli świeże wieści od Tomasza Ucińskiego, szefa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK), dotyczące planowanej inwestycji przekraczającej wartość 200 milionów złotych. Uciński zapowiedział, że przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony na początku 2024 roku, dokładnie w okresie przełomu marca i kwietnia.

Prezes PGK podkreślił, że już teraz prowadzi się niezbędne przygotowania – decyzja o oddziaływaniu na środowisko została już wydana, przeprowadzono też inwentaryzację przyrodniczą. Uzyskano również zgodę na usunięcie drzew oraz opinię geotechniczną. Odwiedziliśmy również spalarnię w Szczecinie razem z częścią radnych – dodał Uciński. Wspomniał także o zawartej umowie z Politechniką Koszalińską dotyczącej kształcenia personelu do pracy w nowej spalarni.

Podczas swojego wystąpienia Tomasz Uciński przypomniał zgromadzonym, że idea stworzenia takiego zakładu sięga roku 2008. Proces tworzenia dokumentacji i przeprowadzania niezbędnych badań trwał od 2009 do 2019 roku.

Jak już informowaliśmy, w grudniu 2022 roku, na mocy umowy podpisanej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, PGK przyznano 72,5 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz udzielono prawie 130 mln zł pożyczki na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Zobowiązanie do spłaty kredytu ma nastąpić w połowie 2044 roku.

Nadchodząca spalarnia, która znajdować się będzie między ulicą Cegielskiego a trasą S6, na terenie strefy ekonomicznej, powstanie zgodnie z formułą „Zaprojektuj i Buduj”. Planowany termin uruchomienia instalacji to IV kwartał 2026 roku. Spalarnia w Koszalinie ma mieć wydajność rzędu 30 tysięcy ton rocznie.

PGK nawiązało współpracę z firmą Energa Operator, aby zapewnić niezbędne przyłącza dla nowego obiektu. Spółka współpracuje również z Miejską Energetyką Cieplną, ponieważ energia cieplna wytworzona w spalarni ma trafiać do miejskiego systemu ogrzewania. Inne miejscowości w regionie, takie jak Kołobrzeg, Sławno, Darłowo, również skorzystałyby z tej inwestycji. W maju 2022 roku przedstawiciele tych miast podpisali list intencyjny, zgodnie z którym około 9 tysięcy ton odpadów rocznie miałoby trafiać do planowanej spalarni. Obecnie Koszalin przetwarza około 21 tysięcy ton odpadów rocznie.