Nowe oblicze ratownictwa w Koszalinie: darowizna działki na rzecz siedziby pogotowia

Urząd Marszałkowski i Gmina Miasto Koszalin doszły do porozumienia odnośnie przekazania gruntu pod budowę nowoczesnej placówki pogotowia ratunkowego. Tym samym, 11 sierpnia został oficjalnie zatwierdzony list intencyjny.

Koszalin ma wkrótce stać się miejscem, gdzie powstanie nowoczesna stacja pogotowia ratunkowego. Miasto postanowiło darować grunt na rzecz samorządu województwa, co stanowi pierwszy etap realizacji tego znaczącego projektu. Inwestycja nie tylko podniesie komfort pracy miejscowych ratowników, ale także przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa, podkreślił znaczenie projektu, wskazując na dużą populację miasta. Nie zapomniał jednak o innych dwóch filiach – Drawsku Pomorskim i Pyrzycach.

Początkowo plany zakładały umiejscowienie budynku na działce przy ulicy Mieszka I, ale okazało się to niemożliwe. Dzięki porozumieniu z prezydentem miasta uzyskano grunt u zbiegu ulic Fałata i Monte Cassino. Celem jest stworzenie nie tylko funkcjonalnej, ale także estetycznie atrakcyjnej stacji z odpowiednim zagospodarowaniem terenu.

Ostatecznie grunt zostanie przekazany Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu, oszacowanie kosztów oraz wybudowanie stacji. Istniejąca stacja przy ul. Kościuszki 5 w Koszalinie nie spełnia aktualnych standardów.

Nowa placówka będzie położona przy głównych drogach miasta. W budynku zaplanowane są garaże dla ambulansów czy myjnia z dekontaminacją.

Zgodnie z planami, nowa filia WSPR w Koszalinie ma ruszyć w latach 2023-2027. Województwo złożyło także wnioski do kolejnej edycji Polskiego Ładu o dofinansowanie 30 mln zł, aby sfinansować budowę tej stacji oraz filii w Drawsku Pomorskim i Pyrzycach ze środków rządowych.