Modernizacja przejazdu kolejowego w Boninie – aktualne postępy prac

Co prawda, przejazd znajduje się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych i nie jest szczególnie duży, jednak to nie umniejsza jego znaczenia. Podobnie jak inne punkty przecięcia dróg i torów, tak i ten ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych.

Koszalińska Kolej Wąskotorowa jest w trakcie przeprowadzania remontu tego właśnie przejazdu położonego w miejscowości Bonin. Dzięki modernizacji, po jej zakończeniu, ruch na nim będzie płynniejszy i bezpieczniejszy dla wszystkich użytkowników. Oprócz tego, przystosowanie przejazdu do współczesnych standardów bezpieczeństwa będzie możliwe poprzez zastosowanie nowoczesnej, trwałej nawierzchni z płyt GTP. Jest to najwyższej jakości materiał, który stosowany jest w naszych projektach remontowych skrzyżowań drogowo-kolejowych.

Warto również zaznaczyć, że równocześnie prowadzone są prace remontowe na 60-metrowym odcinku torowiska w pobliżu przystanku kolejowego Bonin. Cała inwestycja jest warta 240 tys. złotych. Została ona zrealizowana dzięki kooperacji z Gminą Manowo, która jest głównym sponsorem tych prac.