Stan prac na S11: Możliwe zagrożenia dla odcinka Szczecinek – Piła

Spotkanie parlamentarnego zespołu odpowiedzialnego za budowę dróg S11 i S6 z drogowcami miało miejsce w celu oceny postępów budowy tych kluczowych tras, szczególnie w odniesieniu do pierwszej z nich. Znakiem zapytania jest odcinek Szczecinek – Piła, który może generować problemy ze względu na apelacje odnośnie decyzji środowiskowej.

Podczas spotkania, które miało miejsce w piątek 24 maja, przedstawiciele zachodniopomorskiej i wielkopolskiej dyrekcji dróg krajowych i autostrad spotkali się w Szczecinku i Pile z członkami parlamentarnego zespołu ds. budowy dróg S11 i S6. Pomimo że do zespołu należy jedenastu posłów, to tylko dwóch z nich uczestniczyło w naradzie – Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący zespołu, oraz Małgorzata Golińska.

Golińska wyjaśnia, że nie ma większych obaw co do realizacji odcinka S11 ze Szczecinka do Bobolic. Prace tam przebiegają bez przeszkód i są realizowane zgodnie z planem. Niemniej jednak, istnieje ryzyko opóźnień w pracach na odcinku z Piły do Szczecinka, spowodowane apelacjami odnośnie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. GDDKiA jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na te apelacje.

Jak wcześniej informowaliśmy, decyzja wydana w sierpniu poprzedniego roku dotyczy przebiegu 59-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej z Piły do Szczecinka. Wniesiono jednak cztery apelacje, m.in. przez dwie organizacje ekologiczne, które kwestionują aspekty społeczne, środowiskowe i gruntowo-wodne w tej sprawie.

Na dodatek, GDDKiA również złożyła apelację, twierdząc, że nie uwzględniono istotnych informacji dotyczących lokalizacji i parametrów obiektów budowlanych oraz przejść dla zwierząt. Zostało wniesione także odwołanie od osoby prywatnej, której działka jest na trasie projektowanej S11 lub w jej pobliżu.

Co jeszcze dzieje się na S11? W marcu GDDKiA wybrała ofertę na budowę 22-kilometrowej obwodnicy Obornik za ponad 853 miliony złotych. Wybrano konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, które będzie miało 39 miesięcy (bez okresów zimowych) na zakończenie prac. Prace na ostatnim odcinku w naszym województwie, czyli S11 Szczecinek – Bobolice, są już realizowane przez firmę Intercor za 1,107 miliarda złotych. Zakończenie tych prac przewidziane jest na rok 2026.