Koszalińskie „Orły” wręczone – reportaż

W naszym mieście odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego wręczono koszalińskie „Orły”. Wydarzenie miało miejsce dnia 16 stycznia 2023 roku w Filharmonii Koszalińskiej. W tym czasie podsumowano również miniony rok oraz przedstawiono plany Koszalina na kolejne lata. W trakcie wydarzenia wręczono prestiżowe statuetki tzw. „Orły” za 2022 roku. Nagrody przyznawane były w sześciu kategoriach: gospodarka, innowacje, kultura, społeczna odpowiedzialność, edukacja, sport. W każdej kategorii wyłoniono laureata.

W kategorii Gospodarka zwyciężyła firma BUGLO PLAY Sp. z o.o., w Innowacjach nagrodę otrzymała GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. – Fabryka Przyszłości, w kategorii kultura statuetkę wręczono Wydawnictwu Artystycznemu Kurtiak i Ley. W obszarze Społecznej Odpowiedzialności nagroda powędrowała do PUF Sp. z o.o. W Kategorii Edukacja wygrał Arkadiusz Pater. Z kolei w Sporcie zwyciężyło Stowarzyszenie „SFX”.