Edukacyjna rozmowa o bezpieczeństwie w sieci z udziałem policjantów i uczniów

Zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, środków ochrony przed oszustwami online i konieczności ostrożności w kontaktach z nieznajomymi w Internecie były tematem rozmowy między policjantami z komendy koszalińskiej a uczniami szkół średnich. Spotkanie odbyło się podczas kampusu Politechniki Koszalińskiej, zorganizowanego w Międzynarodowym Dniu Bezpiecznego Internetu. Funkcjonariusze, angażując się w realizację wspólnego projektu, starali się uświadomić młodym ludziom istniejące w sieci zagrożenia.

Na zaproszenie dr hab. Marka Górki, podczas wydarzenia na Politechnice Koszalińskiej, stróże prawa podjęli ważną dyskusję na temat bezpieczeństwa cyfrowego i cyberzagrożeń. Akcentowali przede wszystkim fakt, że osoba po drugiej stronie ekranu komputera jest często nieznana i nie wiadomo, jakimi intencjami się kieruje.

Ważnym aspektem prelekcji była tematyka przemocy i agresji rozpowszechnianych za pomocą cyfrowych kanałów komunikacji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, jakie czynniki wpływają na agresywne zachowanie młodzieży i jak radzić sobie z nękanie w sieci.

Stróże prawa poruszyli również kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich, w kontekście stosowania niedozwolonych działań online, takich jak kradzież informacji, nielegalne pobieranie danych, wykorzystywanie cudzych danych, grożenie innym czy publikowanie treści mogących naruszać prawa czy godność innych osób.

Inicjatywa ta stanowi część regularnych działań podjętych przez koszalińską policję, które mają na celu edukację najmłodszych w kwestii podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.