Dostawa darmowych laptopów dla uczniów w Koszalinie.

Dzieci uczące się w szkołach podstawowych w Koszalinie otrzymały 1043 nowe laptopy, które zostały sfinansowane z funduszy Ministerstwa Cyfryzacji. Całość inwestycji wyniosła ponad 3 miliony złotych. Komputery mają pomóc uczniom czwartych klas, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin, w lepszym dostępie do edukacji cyfrowej.

Przekazanie laptopów uczniom jest częścią rządowego programu „Laptop dla ucznia”. W ten sposób chcemy zniwelować istniejące nierówności edukacyjne poprzez zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do narzędzi cyfrowych. Umożliwi to rozwijanie nowych umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.

Zwiększenie dostępności e-learningu dzięki nowym laptopom to kolejny krok, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza w sytuacji, gdy mogą wystąpić zakłócenia w przeprowadzeniu tradycyjnej edukacji. Najlepszym przykładem takiej sytuacji była pandemia, która ukazała nam jak ważna jest elastyczność w procesie edukacji.

Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński, jest przekonany, że nowe laptopy stanowią niezbędne wsparcie dla dzieci i młodzieży w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. W swoim oświadczeniu podkreślił wagę inwestycji w edukację cyfrową młodego pokolenia.