Delegatura CBA w Szczecinie zatrzymuje grupę wyłudzającą dotacje unijne

Wydział szczeciński Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjął decyzyjne kroki wobec grupy przestępczej, która manipulowała systemem, aby uzyskać dotacje unijne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdarzenie to jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Regionalną Prokuraturę w Szczecinie.

Zarówno Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, jak i Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzą intensywne dochodzenie w sprawie tej dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, której celem były dotacje unijne z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6 grudnia 2023 r. funkcjonariusze szczecińskiej delegatury CBA wprowadzili w działanie plan zatrzymania pięciu osób, które są podejrzane o udział w tej przestępczej sieci. Grupa ta zajmowała się fałszowaniem dokumentów i przedstawianiem ich jako prawdziwe do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Razem z tymi nieautentycznymi dokumentami próbowali uzyskać dofinansowanie na projekty o wartości przekraczającej 70 milionów złotych. W miejscach, w których te osoby zostały zatrzymane, przeprowadzono także przeszukania w celu zgromadzenia dowodów na potrzeby śledztwa. Oddziały CBA z Katowic, Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi i Gdańska przeprowadziły dodatkowe przeszukania firm zaangażowanych w ten proceder.

Podczas prowadzenia śledztwa ustalono, że w latach 2019 – 2021 wielokrotnie dochodziło do nadużyć podczas realizacji projektów finansowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Te nadużycia obejmowały przedstawianie fikcyjnych usług doradczych jako wydatków kwalifikowalnych, tworzenie projektów tylko po to, aby wyłudzić dotacje, a także wprowadzanie w błąd instytucji pośredniczących. Takie działania tej grupy przestępczej doprowadziły do powstania znaczących strat finansowych, które przekraczały milion złotych.

Po zatrzymaniu podejrzanych, funkcjonariusze CBA w Szczecinie doprowadzili ich przed oblicze Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące prowadzenia i kierowania grupą przestępczą, fałszowania dokumentów oraz oszustwa. Wobec trzech z nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami podejrzanymi w tej sprawie. Dla dwóch pozostałych podejrzanych Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód na wniosek Prokuratora zastosował tymczasowy areszt.

Sprawa jest nadal w toku i jest to tylko początek procesu sądowego. Wydarzenia te są częścią większego postępowania przygotowawczego, które jest wciąż rozwijane, co oznacza, że można oczekiwać kolejnych działań w najbliższej przyszłości.