Włącz się w proces kształtowania przyszłości Łabusza! Zaproszenie do konsultacji społecznych.

Z radością zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w społecznych rozmowach, które będą dotyczyć tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy „Łabusz”, znajdującej się w Koszalinie.

Zaplanowane konsultacje będą miały miejsce od 27 listopada do 11 grudnia 2023 roku. W trakcie tych dni będzie możliwość wyrażenia swojej opinii na trzy sposoby:

Pierwszy sposób to bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami Koszalina podczas spotkania konsultacyjnego. Odbędzie się ono w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 4 grudnia 2023 roku o godzinie 15:30.

Druga możliwość to składanie swoich wniosków w punkcie konsultacyjnym, który będzie czynny w Urzędzie Miejskim w Koszalinie od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 – 14.00, w terminie od 27 listopada do 11 grudnia 2023 roku.

Trzecia opcja to wyrażenie swojego zdania za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego. Formularz ten jest dostępny w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym.

Wszystkie materiały związane z tematem konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu miasta Koszalina w zakładce aktualne konsultacje społeczne.