Spotkanie dzielnicowych z uczniami koszalińskiego Zespołu Szkół nr 7 w ramach profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy i nienawiści

Funkcjonariusze policji z pierwszego koszalińskiego komisariatu zorganizowali spotkanie profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. Tematem przewodnim były zagrożenia związane z cyberprzemocą, hejtem i mową nienawiści, które są aktualnymi problemami społecznymi.

Podczas interakcji z pierwszoklasistami Zespołu Szkół nr 7, dzielnicowi skupili się na tematyce cyberprzemocy jako jednego z nowoczesnych zagrożeń w sieci dla młodego pokolenia. Policjanci, wykorzystując prawdziwe przykłady, ukazali, że pomimo wielu korzyści, jakie niesie ze sobą Internet, wiąże się on również z wieloma ryzykowanymi sytuacjami. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie aktywności online mogą być potencjalnie niebezpieczne. Szczególne naciski położono na kwestię nawiązywania kontaktów i aranżowania spotkań z nieznajomymi osobami poznawanymi online oraz ryzyka płynące z takich działań. Przedyskutowano również zagadnienia związane z publikacją i nieodpowiednim wykorzystywaniem materiałów filmowych, zdjęć oraz przypadki tzw. groomingu, czyli uwodzenia przez Internet.

Dzielnicowi omówili także możliwe kanały wsparcia dostępne dla ofiar cyberprzemocy. Podkreślono, że nielegalne działania w sieci nie są anonimowe i mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.

Na zakończenie spotkania, policjanci zwrócili uwagę młodzieży na fakt, że za pośrednictwem serwisów internetowych lub mediów społecznościowych mogą popełnić wykroczenie, np. publikując wizerunek innej osoby bez jej zgody lub rozpowszechniając fałszywe informacje na jej temat.

Część czasu przeznaczona na interakcję z uczniami poświęcono na dyskusje dotyczące różnorodności rasowej, kulturowej, ideologicznej i religijnej, praw człowieka oraz szanowania godności osobistej. Razem z uczniami poruszano kwestie związane z poszanowaniem różnic, tolerancją, relacjami międzyludzkimi i konsekwencjami utrzymywania stereotypów i uprzedzeń.