Rekrutacja w koszalińskich uczelniach – zapraszamy kandydatów

Politechnika Koszalińska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie otworzyły swoje bramy dla przyszłych studentów, zapraszając do złożenia dokumentów aplikacyjnych na wszystkie dostępne kierunki studiów. Doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski, prorektor Politechniki Koszalińskiej ds. kształcenia i profesor tej uczelni, poinformował nas, że pierwsza tura rekrutacji została zakończona pomyślnie, a kolejna jest już w pełni aktywna. Kandydaci są na bieżąco informowani o statusie swojej aplikacji.

Prorektor Wasilewski podkreślił, że zainteresowanie studiami w jego uczelni jest wysokie i utrzymuje się na stabilnym poziomie od kilku lat. Dodatkowo, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze uczelni, możliwe jest przyjęcie wszystkich chętnych kandydatów. Rekrutacja ma trwać aż do końca października i obejmuje zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się Informatyka, Filologia Angielska, Logistyka, Pedagogika, Budownictwo oraz Finanse i Rachunkowość. W przyszłym roku akademickim Politechnika Koszalińska spodziewa się przyjęcia od 1100 do 1200 nowych studentów, co da łączną liczbę około 3300 studentów. Proces rekrutacji odbywa się elektronicznie, a wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie rekrutacja również jest otwarta we wszystkich kierunkach. Doktor Monika Pawłowska, prorektor ds. nauczania i studentów tej szkoły, zwraca jednak uwagę, że miejsca na najbardziej popularnych kierunkach medycznych (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo) szybko się zapełniają. Według jej szacunków, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozpocznie nowy rok akademicki z około 300 nowymi studentami i łącznie około 900 studentami. Ciekawostką jest fakt wzrostu zainteresowania egzaminami wśród młodzieży ukraińskiej.