Potencjalny wzrost podatków od nieruchomości w Koszalinie

Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński, zaproponował projekt uchwały, zgodnie z którym stawki podatków od nieruchomości miałyby doświadczyć 15-procentowego wzrostu w nadchodzącym roku. Oznacza to, że do budżetu miasta mogłoby wpłynąć dodatkowo około 11 milionów złotych.

Katarzyna Macko, skarbnik miasta Koszalina uważa, że te proponowane stawki są preferencyjne w porównaniu do stawek stosowanych w innych gminach i dużych miastach.

Podniesienie podatków jest tłumaczone przez miasto koniecznością znalezienia źródeł dochodów w obliczu wysoce rosnących cen. Skarbnik miasta wyjaśnia, że środki finansowe są niezbędne do zabezpieczenia podstawowych zbiorowych potrzeb, takich jak dofinansowanie funkcjonowania szkół, kultury, sportu oraz utrzymania miasta.

Mimo że propozycja podwyżki podatków ma swoje uzasadnienie, trudno jest znaleźć mieszkańców popierających ten pomysł. Większość z nich obawia się bowiem o źródła finansowania tego podatku.

Rada miasta ma na swoim czwartkowym posiedzeniu omówić między innymi projekt uchwały dotyczący przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na rok 2024. Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 9:00.