Pomoc w zdobyciu karty rowerowej dla uczniów – inicjatywa koszalińskiej policji

Funkcjonariusze drogówki z Koszalina angażują się wspierając uczniów miejscowych szkół w zdobyciu pierwszych uprawnień do kierowania, znanego jako karta rowerowa. Brak takiego dokumentu podczas jazdy rowerem może skutkować upomnieniem, naganą czy nawet mandatem o wartości do 1500 złotych.

W ramach prowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie kampanii „Bezpiecznie na rowerze”, policjanci informują młodzież o konieczności posiadania karty rowerowej oraz zachęcają do jej uzyskania. Kodeks wykroczeń zdecydowanie karze za łamanie przepisów drogowych, a grzywna za prowadzenie pojazdu bez uprawnień może wynieść nawet 1500 złotych. Przepisy te dotyczą nie tylko pojazdów mechanicznych, ale także rowerów, a konsekwencje mogą ponieść nastolatki w wieku od 17 do 18 lat.

Służby drogówki są gotowe pomóc w przygotowaniu uczniów do egzaminów na kartę rowerową na prośbę dyrekcji szkół podstawowych. Organizują wykłady i odpowiadają na wszelkie pytania uczniów, co stanowi doskonałe teoretyczne przygotowanie do egzaminu.

W ramach tej samej inicjatywy, Wydział Ruchu Drogowego współpracuje z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, gdzie w specjalnie przygotowanym miasteczku ruchu drogowego młodzi ludzie mogą nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania rowerem. Nabyta wiedza i umiejętności są później sprawdzane podczas egzaminu. Karta rowerowa upoważnia do jazdy rowerem dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia.