Politechnika Koszalińska i firma Espersen łączą siły: płatne praktyki dla studentów i absolwentów

Politechnika Koszalińska nawiązała współpracę z firmą Espersen, a cel jest prosty – umożliwić studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego przez płatne staże. Reprezentantki obu stron, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej oraz Joanna Subalska, HR Manager w firmie Espersen, podpisały stosowną umowę 30 stycznia bieżącego roku.

Podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy obecny był także dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. W pierwszej kolejności, program stażowy zapewni miejsca dla kilku osób, ale planowane jest rozszerzenie tego zakresu do około 20 osób. Program otrzymał nazwę „Espersen Catch the wave”.

Prezentacja planowanego programu ma miejsce na spotkaniu z dziekanami wydziałów i Filii uczelni na początku lutego. Ponadto projekt zostanie zaprezentowany podczas Środkowopomorskich Targów Pracy GlobalLogic Job Fair planowanych na kwiecień, które są organizowane przez Politechnikę Koszalińską.

Prof. Danuta Zawadzka podkreśliła, że współpraca z firmami jest kluczowa dla realizacji misji uczelni, które skupiają się na kształceniu, badaniach i projektach zewnętrznych. Współpraca Politechniki Koszalińskiej z firmą Espersen trwa już od wielu lat. Firma działa na skalę międzynarodową, a jej oddział w Koszalinie jest największym w grupie i istnieje już około 30 lat, zatrudniając obecnie około 2000 osób.

Dotychczas miało miejsce kilka wizyt studyjnych między reprezentantami uczelni i pracownikami firmy. Firma Espersen realizuje zadania fundacji rodzinnej o duńskim rodowodzie i dużą wagę przykłada do działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Joanna Subalska podkreśliła, że firma planuje umocnić swoją pozycję w regionie oraz zachęcić młodych ludzi do pozostania w Koszalinie poprzez oferowanie możliwości rozwoju zawodowego specjalistom z różnych dziedzin. W ramach płatnych staży, pod opieką doświadczonych mentorów, stażyści przejdą przez cały roczny cykl adaptacji do pracy w firmie.

Prof. Krzysztof Wasilewski wskazał, że przygotowując program stażowy, osoby odpowiedzialne z firmy Espersen zapoznały się z programami kształcenia oferowanymi przez Politechnikę Koszalińską. Staże są skierowane do studentów ostatnich lat i absolwentów z różnych dziedzin. Dzięki temu każda osoba zainteresowana, niezależnie od kierunku kształcenia, ma możliwość zaangażowania się w ten projekt.