Ostatnie przygotowania przed oddaniem pierwszego etapu budowy Centrum Wiedzy Cognitarium

W tętniącym życiem sercu Koszalina między kampusem Politechniki a Halą Widowiskowo-Sportową, trwają ostatnie prace porządkowe przed odbiorem pierwszego etapu budowy nowej infrastruktury edukacyjnej – Centrum Wiedzy Cognitarium. To początek drogi do stworzenia miejsca pełnego nowoczesnej wiedzy i technologii.

Od strony ulicy Śniadeckich już widać efekty pierwszych prac – pojawił się tam parking wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje i zbiornik retencyjny. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru tej części projektu. Niebawem dowiemy się, kiedy nastąpi oficjalne zatwierdzenie postępów i kto będzie członkiem komisji odbiorowej. Ciekawostką jest projekt samego obiektu, składający się z dziewięciu brył, który nawiązuje do architektury sąsiadującego z nim kampusu. Całość zaplanowana jest jako otwarta przestrzeń miejska, w której poszczególne bloki tworzą układ ciągów pieszych i malownicze uliczki.

Centrum Wiedzy Cognitarium stanie się miejscem codziennych spotkań dla wielu tysięcy osób. Wewnątrz budynku zaplanowano przestrzeń dla głównej biblioteki, wyposażonej w czytelnie zbiorów, czasopism i mikroform, a także sekcje dostępu do literatury w tradycyjnej formie papierowej i elektronicznej. Budynek będzie również domem dla magazynów zasobów bibliotecznych oraz archiwum. Planuje się również umieszczenie sal czytelniczych z urządzeniami do korzystania ze zbiorów specjalnych i elektronicznych, które zostaną wyposażone w sprzęt audiowizualny. Część socjalna obiektu obejmować będzie herbaciarnię i miejsca do odpoczynku, a także pomieszczenia przeznaczone do indywidualnej i grupowej pracy, księgarnię akademicką, punkty usługowe wspierające korzystanie ze zbiorów, a także sale wystawowe dla zbiorów specjalnych i historycznych.

Nowatorski budynek Centrum Wiedzy Cognitarium stanie się platformą edukacyjną promującą naukę. W holu znajdzie swoje miejsce poważnej wielkości wahadło Foucaulta, a specjalne przestrzenie będą przeznaczone na eksperymentowanie i kreowanie wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, w obiekcie planowane jest umieszczenie planetarium. Istotnym aspektem realizacji projektu jest możliwość pogłębienia współpracy z lokalnymi bibliotekami naukowymi z Koszalina, co ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów, tworzenie wspólnych źródeł informacji i kształtowanie dobrego wizerunku Centrum Wiedzy Cognitarium. W procesie przygotowywania projektu Politechnika Koszalińska współpracowała z Publiczną, Lekarską i Pedagogiczną biblioteką w Koszalinie. Celem Centrum Wiedzy Cognitarium jest stworzenie miejsca umożliwiającego wizualizację zbiorów i ich udostępnienie za pomocą narzędzi cyfrowych. Pomocne będzie to w dostępie do dorobku naukowego dla każdego zainteresowanego.

Projekt Cognitarium powstał dzięki wygranej w konkursie propozycji pracowni OVO Grąbczewscy Architekci – Oskar Grąbczewski z Katowic. Szacowany koszt inwestycji wynosi 65 milionów złotych.