Policjanci przestrzegają: zadbaj o bezpieczeństwo na drodze – pamiętaj o odblaskach

Chodniki i ścieżki rowerowe mogą być niebezpieczne w porannych mgłach lub podczas szybko zapadającego zmroku. Z tego powodu, funkcjonariusze policji przypominają pieszym oraz rowerzystom o konieczności stosowania elementów odblaskowych na ubraniach. W sposób szczególny dotyczy to okresu wieczornego i nocnego, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona. Odblaski zwiększają widoczność pieszych dla kierujących pojazdami, co przekłada się na ich bezpieczeństwo na drodze.

Piesi powinni mieć na uwadze, że mają nie tylko prawo pierwszeństwa na pasach, ale także coś znacznie cenniejszego – własne życie i zdrowie. W okresie jesienno-zimowym, kiedy poranne godziny są ciemne i często pokryte mgłą, piesi muszą zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo. Poprzez używanie odblasków zarówno poza miastem, jak i w obszarach zabudowanych, poprawiają swoją widoczność dla kierowców. Dzięki temu kierowca może dostrzec pieszego z większej odległości i odpowiednio wcześnie zareagować. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które dzięki odblaskom na ubraniu czy plecaku stają się bardziej widoczne dla kierowców.

Przepisy są jasne – pieszy, który wchodzi na przejście dla pieszych lub już na nim się znajduje, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierowcy muszą więc pamiętać, że zbliżając się do przejścia powinni zachować ostrożność, spowolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Nieostrożność, zbyt szybka jazda czy roztargnienie mogą jednak doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, gdzie pieszy ryzykuje utratę zdrowia lub nawet życia na przejściu.

Funkcjonariusze z Koszalińskiego oddziału drogówki nie tylko wykrywają i zapobiegają wykroczeniom na drodze, ale przede wszystkim dbają o poprawę bezpieczeństwa. W ramach swoich działań, wręczają napotkanym pieszym oraz rowerzystom odblaski. Choć to z pozoru mały i niewielki element, ma on duże znaczenie dla widoczności na drodze i tym samym – bezpieczeństwa.