Podwyżka podatku od nieruchomości w Koszalinie od 2024 roku

W czwartkowym posiedzeniu, Rada Miejska Koszalina podjęła decyzję o wprowadzeniu nowych stawek podatku od nieruchomości, które zaczynają obowiązywać z początkiem nowego roku, czyli od 1 stycznia 2024. Zasugerowane w uchwale stawki są o 13 procent wyższe niż aktualnie obowiązujące.

Rada Miejska Koszalina rozpatrywała ten projekt uchwały podczas czwartkowej sesji. Uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości, będące o 13 procent wyższe niż tegoroczne, uzyskały aprobatę trzynastu radnych – dwunastu z Wspólnego Koszalina i jednego z PiS.

Z sześciu radnych Koalicji Obywatelskiej, wszyscy byli przeciwni uchwale. Dwie osoby z ich klubu nie brały udziału w głosowaniu, jedna była nieobecna, natomiast pozostała piątka radnych z PiS wstrzymała się od głosowania. Ogółem, Rada Miejska Koszalina liczy 27 radnych.

Uchwała o zmianie stawek podatku od nieruchomości została przyjęta z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez prezydenta Koszalina, Piotra Jedlińskiego, podczas przerwy w obradach. Prezydent Jedliński początkowo sugerował podniesienie stawek o 15 procent, jednak zdecydował się na 13-procentową podwyżkę, zgodnie z propozycją radnych Wspólnego Koszalina. Nie skierowany został natomiast wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej o podwyżkę na poziomie 8 procent. Argumentowali oni, że to przede wszystkim przedsiębiorcy ucierpią na skutek podwyżki.

Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński podkreślił, że dochody uzyskane z podatku od nieruchomości są źródłem finansowania dla gminy. Te środki są wykorzystywane na pokrycie bieżących wydatków, remonty, opłacanie rachunków za oświetlenie, realizowanie inwestycji oraz finansowanie dodatkowych kosztów związanych z oświatą.