Podsumowanie rocznej działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Koszalinie – Spotkanie sprawozdawcze 2023

23 lutego 2024 roku, w siedzibie koszalińskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, miało miejsce spotkanie związane z podsumowaniem działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa działającego przy tej jednostce za miniony rok – 2023.

W tym wydarzeniu uczestniczyli nie tylko członkowie koła, ale również tymczasowy komendant miejski PSP w Koszalinie, brygadier Zygmunt Adamczyk. W swoim przemówieniu skierowanym do zebranych emerytów i rencistów, wyraził on swoje najlepsze życzenia dla nich oraz wyraził wdzięczność za ich aktywność na rzecz funkcjonowania związku.

Spotkanie sprawozdawcze było również doskonałą okazją do uhonorowania Szanownych Jubilatów. Wyróżniono Panią Grażynę Szidłowską, która świętowała swoje 70 urodziny. Ponadto, odznaczono Pana Zbigniewa Opiłowskiego z okazji obchodów 65-tej rocznicy urodzin oraz Pana Jerzego Nogal, który świętował swoje 85 urodziny.

Wydarzenie to było również doskonałą okazją do miłego spędzenia czasu dla emerytowanych strażaków, którzy mogli ponownie spotkać się ze swoimi dawnymi kolegami i koleżankami z służby przy wspólnym stole.