Planowany remont ulicy Spasowskiego może utrudnić ruch od 26 kwietnia

Rozpoczynający się 26 kwietnia remont ul. Spasowskiego w mieście prawdopodobnie spowoduje pewne trudności w przemieszczaniu się w tym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian można znaleźć na dołączonej mapie.

Podczas prac modernizacyjnych planowane jest poszerzenie dwóch odcinków ulicy. Pierwszy odcinek, oznaczony jako I, rozciąga się od skrzyżowania z ulicą H. Kołłątaja aż do miejsca położonego na wysokości budynku pod adresem Jana Pawła II nr 8. Natomiast drugi odcinek, znanym jako II, to fragment od Spasowskiego 9 do momentu skrzyżowania z ulicą Śniadeckich.

Zakres zamówienia obejmuje różne aspekty przebudowy, takie jak modernizacja jezdni i ścieżek dla pieszych, a także rozbudowę i stworzenie nowych miejsc parkingowych. Prace obejmują także budowę systemu kanalizacji deszczowej dla skutecznego odwodnienia pasa drogi, modernizację istniejących i instalację nowych latarni ulicznych, a także wprowadzenie stałego systemu organizacji ruchu.

Ogólna wartość robót wynosi 7 853 181,00 zł brutto. Projekt jest częściowo finansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Za prace odpowiedzialna będzie firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa, która podpisała umowę na wykonanie tych prac dnia 20 lutego 2024 roku. Całość projektu ma zostać ukończona w ciągu 29 miesięcy od podpisania umowy.