Decyzja wojewody zachodniopomorskiego o lokalizacji dla kluczowej inwestycji energetycznej

Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, podjął decyzję dotyczącą wyboru miejsca na realizację istotnej inwestycji. Chodzi o budowę linii przesyłowej 400 kV o nazwie Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina.

Te wiadomości są szczególnie dobre dla ludzi zamieszkujących koszalińską część województwa Zachodniopomorskiego. Nowo wybudowana sieć zastąpi infrastrukturę mającą już pół wieku, czyli linię 220 kV, co w efekcie zredukuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. W kontekście niedawnego braku dostępu do energii elektrycznej dla niemal 20 tysięcy mieszkańców wschodniego obszaru województwa, spowodowanego sztormami i burzami, nowe linie przesyłowe stanowią skuteczne rozwiązanie na ograniczenie przerw w dostawach prądu.

Odcinek sieci przesyłowej, który zostanie zrealizowany na terenach ośmiu gmin zlokalizowanych w powiatach: białogardzkim, koszalińskim i szczecineckim, będzie miał łączną długość ponad 98 km. Natomiast całkowita długość linii 400 kV wyniesie 171 km. Plany zakładają, że cały projekt zostanie zakończony w ciągu najbliższych dwóch lat.