OSP w Żydowie kupi łódź ratunkową

Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie już wkrótce wzbogaci się o nową łódź ratunkową. Będzie to możliwe dzięki otrzymaniu grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

OSP Żyrardów zakupi łódź ratunkową za pieniądze w ramach grantu otrzymanego w ramach dobrosąsiedzkiego programu organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne pod nazwą „WzMOCnij swoje otoczenie”. To dzięki niemu było możliwe uruchomienie zakupu łodzi.

Doposażenie jednostki OSP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Polanów. Odbędzie się to z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz przyjezdnych pojawiających się w okolicy i korzystających z jej uroków. Dzięki temu będą oni mogli bezpiecznie korzystać z kąpieli oraz sportów wodnych w okolicznych jeziorach. Bez odpowiedniego specjalistycznego sprzętu trudno jest bowiem zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i pomoc. To się jednak zmieni po włączeniu łodzi do wyposażenia jednostki.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, będącej inicjatywą Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest wyłonienie najlepszych projektów powiązanych z rozwojem regionalnej infrastruktury. Dotyczy też aktywizacji życia społecznego i kulturalnego a także wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Ponadto ma pomóc dostosować sposoby działania i narzędzia pracy do obowiązujących zasad. Program skierowany jest do gmin, które na swoim terenie mają zlokalizowaną gotową lub powstającą infrastrukturę przemysłową.