Nowy pojazd dla strażaków ochotników z Lekowa

Od dnia dzisiejszego w gminie Świdwin, w powiecie świdwińskim, strażacy ochotnicy mogą korzystać z nowego, specjalistycznego samochodu. Ten nowoczesny pojazd dotarł do Lekowa prosto z jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości z Koszalina, podkreślił znaczenie tego nabytku dla lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyraził, że nowy sprzęt jest marzeniem strażaków ochotników i stanowi dla nich istotne wsparcie. Zwrócił także uwagę na to, że OSP Lekowo jest jedynym podmiotem w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działającym na terenie gminy Świdwin.

Podczas przemówienia Wiceminister Szefernaker umocnił rolę strażaków ochotników jako kluczowych graczy w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Podziękował im za ich odwagę i angażowanie się jako pierwsi na miejscu zdarzenia, uzupełniając tym samym system straży pożarnej. Opisał ich jako dobrze zorganizowany zespół, który jest gotowy pomagać innym.

Robert Rozmus, prezes zarządu OSP Lekowo, wyraził entuzjazm związany z nowym nabytkiem. Podkreślił, że nowy pojazd marki Mercedes będzie służył strażakom do realizacji wielu różnych zadań. Jego podstawową funkcją będzie oczywiście gaszenie pożarów, ale posiada on również zaawansowany sprzęt potrzebny do działań ratowniczych podczas wypadków. Ten samochód wcześniej był wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną w Świdwinie.