Nowa eparchia grekokatolicka

Po powołaniu do istnienia nowej eparchii olsztyńsko-gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego jej pierwszym biskupem został dotychczasowy proboszcz Ks. Arkadiusz Trochanowski.

Nowomianowany biskup oprócz funkcji proboszczowskiej w parafii w Wałczu pełnił także funkcję protoprezbitera (inaczej dziekana) koszalińskiego. W związku z powstaniem nowej eparchii zmienił się także dotychczasowy administracyjny podział instytucji.

Kim jest nowy biskup?

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski urodził się dnia 6 stycznia 1973 roku w miejscowości Szprotawy. Swoją edukację filozoficzno-teologiczną odbył w latach 1994-2000 na lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym. W roku 2000 obronił magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tym samym tytuł magistra. W tym samym roku, 29 lipca, przyjął też we Wrocławiu święcenia kapłańskie. Przez następne dwa lata pracował jako wikary w parafii na terenie Wrocławia Środy Śląskiej, Oławy oraz Oleśnicy. W 2012 roku zdobył tytuł doktora teologii w zakresie ekumenizmu. Obronił go na Wydziale Teologicznym poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Trzy lata później uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. Funkcję proboszcza w Wałczu ksiądz Trochanowski pełni od 2001 roku. Równolegle w latach 2001-2016 tę samą funkcję sprawował w Szczecinku. Od 2006 roku jest członkiem rady kapłańskiej natomiast od dziesięciu lat pracuje jako protoprezbiter koszaliński.

Od czasu powołania eparchii do chwili objęcia jej przez pierwszego biskupa obowiązki administratora apostolskiego pełnić ma arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Nowa eparchia z automatu staje się częścią tej metropolii i zostaje włączona w jej struktury administracyjne.

Zmiany terytorialno-administracyjne

W tych samych dniach uległa zmianie nazwa dotychczasowej eparchii wrocławsko-gdańskiej. Od teraz jest to eparchia wrocławsko-koszalińska mająca swoją główną siedzibę we Wrocławiu. W związku ze zmianami modyfikacji uległy jej granice. Aktualnie obejmuje ona terytorialnie obszar pokrywający się z obszarem kilku metropolii kościoła łacińskiego, wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, katowicką oraz częstochowską, jednakże z wyłączeniem terenu diecezji radomskiej. W związku z powołaniem nowej eparchii koszalińska cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy przy ulicy Niepodległości 24-26 podniesiona została do rangi konkatedry.

1 komentarz

  1. Znam księdza Arkadiusza i mogę zapewnić, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.

Komentarze wyłączone.