Działalność Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w nowej lokalizacji od 4 kwietnia

Z dniem 4 kwietnia doszło do zmiany miejsca, w którym dorosłym udzielana jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Dotychczas znajdowała się ona w Szpitalu Wojewódzkim, jednak obecnie świadczenia te realizowane są w Izbie Przyjęć zlokalizowanej przy ulicy Chałubińskiego 7. Wejście do budynku pozostało niezmienione i nadal dostępne jest od strony tej samej ulicy.

Marzena Sutryk, rzeczniczka koszalińskiego szpitala, informuje, że dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna bez zmian świadczona jest w Pawilonie Dziecięcym. W przypadku tych grup wiekowych wszelkie formalności nadal są realizowane w dotychczasowym miejscu.

Należy pamiętać, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, aż do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

Osoby ubezpieczone, które doświadczają pogorszenia swojego stanu zdrowia, mogą skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie Nocnej Opieki. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane są bez konieczności posiadania skierowania.