Modernizacja ulicy Chałubińskiego w Koszalinie przy współpracy z firmą Domar

Umowa, dotycząca generalnej przebudowy ulicy Chałubińskiego w Koszalinie, została podpisana pomiędzy miastem a renomowanym wykonawcą prac budowlanych, firmą Domar. Prace planowane na tej arterii obejmują szereg zmian infrastrukturalnych.

Projekt przewiduje stworzenie aż 141 nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców i gości miasta. Ponadto droga na odcinku 860 metrów będzie jednojezdniowa, ale z dwoma kierunkami ruchu. Co więcej, po obu stronach ulicy zaplanowano budowę chodników dla pieszych.

Inwestycja nie zapomina również o komunikacji publicznej – powstaną trzy nowe zatoki autobusowe oraz cztery nowoczesne wiaty przystankowe. Dodatkowo, dla amatorów dwóch kółek zostanie wytyczona trasa rowerowa łącząca istniejące ścieżki od skrzyżowania z ulicą Jutrzenki aż do skrzyżowania z ulicą Leśną.

W ramach projektu przewidziana jest także realizacja brakującego odcinka kanalizacji deszczowej oraz gruntowna modernizacja oświetlenia ulicznego. Zostanie również rozbudowany kanał technologiczny.

Ważnym aspektem inwestycji jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na czas trwania prac. To kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów i efektywności pracy służb medycznych.

Całość inwestycji została oszacowana na 15,4 miliona złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co znacznie obniży koszty ponoszone przez miasto.