Modernizacja Archiwum Państwowego w Koszalinie: Kluczowy etap w procesie rozbudowy

Decyzja Rady Ministrów o ustanowieniu długoterminowego programu „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na lata 2032-2052 otwiera nowe możliwości dla Archiwum Państwowego w Koszalinie. To znamienne postanowienie jest ważnym krokiem w procesie rozszerzenia i modernizacji koszalińskiego archiwum.

W praktyce, decyzja ta oznacza, że koszalińska instytucja przeszłaby gruntowną transformację, stając się większą i bardziej nowoczesną. Planowana inwestycja nie jest ograniczona tylko do Koszalina – podobne projekty mają być realizowane także w archiwach państwowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie. Wymiana infrastruktury na nowoczesną, wielofunkcyjną, specjalistyczną oraz energooszczędną jest kluczowa dla wykonywania podstawowych funkcji archiwów państwowych: gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Następnym etapem tego ambitnego projektu będzie zaproszenie potencjalnych partnerów do składania ofert. Po wyborze odpowiedniego partnera, nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie prac.

Należy przypomnieć, że informacje na temat tej kwestii pojawiły się już rok temu. Wówczas z optymizmem zakładało się, że do maja 2023 roku zostanie wybrany prywatny partner do budowy nowej siedziby archiwum w Koszalinie. Planowano także rozpoczęcie prac budowlanych na lata 2023-25, choć jak dotąd nie doszło do realizacji tych planów.