Matury poprawkowe trwają w całym kraju: Koszalin pozytywnie zaskakuje wynikami

Obecnie, w poniedziałek i wtorek, młodzież na terenie całego kraju przystępuje do egzaminów maturalnych w formie poprawkowej. Taką możliwość mają ci, którzy nie sprostali jednemu z obowiązkowych testów na maturze.

Wypada przypomnieć, że tegoroczne matury w Gminie Miasto Koszalin obejmowały dziewięć szkół, gdzie liczba absolwentów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, wynosiła 1015. Z tej grupy, aż 916 osób zakończyło egzamin sukcesem, co daje wskaźnik zdawalności na poziomie 90,25%. Jest to wynik wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka.

W Koszalinie jedyną placówką, która może poszczycić się stuprocentową zdawalnością było II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego. Na drugim biegunie znajdują się natomiast dwie inne szkoły. Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego zanotował zdawalność nieco powyżej 50 procent, natomiast ZS 8 nr 8 im. Tadeusza Kościuszki – poniżej 40 procent.

Jeśli spojrzeć na statystyki ogólnopolskie, to pozytywny rezultat uzyskało 84,4% zdających (w porównaniu do 78,2% rok wcześniej). Prawo do poprawki posiadało 11,3% maturzystów (w ubiegłym roku było to 15,5%). W sesji głównej maturę oblało 4,3%, co jest wynikiem lepszym niż rok temu (6,3%). Matematyka okazała się najtrudniejszym przedmiotem.

Maturzyści, którym nie udało się zdać egzaminu dojrzałości za pierwszym razem, przechodzą teraz poprawkę na początku tego tygodnia. Wyniki dla tych osób zostaną opublikowane 8 września, tego samego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi również pełne wyniki egzaminu maturalnego. Raport ten będzie obejmować zarówno sesję główną z maja jak i dodatkową z czerwca oraz aktualną sesję poprawkową.