Kolejne Gminne Święto Plonów zakończone sukcesem

Na obszarze malowniczej miejscowości Wilkowice, znajdującej się w obrębie gminy Postomino, odbyło się Gminne Święto Plonów. Ceremonia dożynek rozpoczęła się od mszy świętej, która miała charakter dziękczynny.

Po sakralnej części uroczystości, uczestnicy dożynek utworzyli barwny korowód. Maszerując przez całą miejscowość, dotarli do miejsca przeznaczonego na tradycyjny rytuał dożynkowy.

Podczas uroczystości głos zabrał Janusz Bojkowski – wójt gminy Postomino. Zaznaczył on, iż ostatni rok był pełen wyzwań dla społeczności rolniczej, a przyczyną był przede wszystkim kapryśny klimat. Zwrócił się z pocieszającymi słowami do zgromadzonych rolników, podkreślając, że pomimo trudności udało się zebranie plonów. Wójt podkreślił również cel spotkania: wspólne świętowanie oraz nabranie sił do kolejnego roku pracy na polach.

Sołtys sołectwa Mazów – Piotr Sawicki – zwrócił uwagę na odporność rolników na niekorzystne warunki atmosferyczne i umiejętność cieszenia się tym, co natura oferuje. Mimo trudności związanych z wejściem na pola i zebraniem plonów spowodowanymi przez kapryśną pogodę, sołtys podkreślił konieczność doceniania tego, co posiadamy.

Gmina Postomino to teren obejmujący 28 sołectw i 30 miejscowości. Jej mieszkańcy, których jest w sumie 7 tysięcy, co roku uczestniczą w Gminnym Święcie Plonów, celebrując owoc ich ciężkiej pracy na polach.