Generozny dar w postaci sprzętu USG dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Znana koszalińska uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, niedawno otrzymała hojny prezent. Dar w postaci nowoczesnego urządzenia USG przekazał szkole doktor Ismaiel Salloum, wybitny specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Sprzęt ten zostanie zastosowany w ramach procesu dydaktycznego, służąc kształceniu przyszłych specjalistów.

Jan Kuriata, pełniący funkcję rektora na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, podkreśla, że darowizny od osób prywatnych nie zdarzają się często, a jednocześnie są niezmiernie cenne. Przywołuje przy tym pamięć o zmarłym profesorze Maciejewskim, który również okazał się hojnym darczyńcą dla uczelni.

Kuriata wyraża głęboką wdzięczność za taki gest wsparcia dla edukacji, zaznaczając jak ważne jest to dla rozwoju uczelni. Wskazuje również na korzyści dla studentów, wśród których są przyszłe pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, którzy z pewnością skorzystają na praktycznym zastosowaniu nowego sprzętu USG.