Analiza wskazuje braki na rynku pracy: Barometr Zawodów 2023

Każdego roku, instytucje związane z resortem pracy przeprowadzają szeroko zakrojone badanie, mające na celu zidentyfikowanie luk kompetencyjnych na polskim rynku pracy. Tzw. Barometr Zawodów, stanowi nieocenione źródło informacji dla osób poszukujących zatrudnienia, pozwalając im na ugruntowanie swojej decyzji o wyborze zawodu czy zmianie branży. Analiza ta jest przeprowadzana na szczeblu lokalnym – w powiatach i miastach na prawach powiatu – jak również w skali całego kraju, a jej wyniki pozwalają określić, których specjalistów brakuje na rynku pracy.

Według prognozy na rok 2023, w województwie zachodniopomorskim zidentyfikowano 42 kategorie zawodów deficytowych. Zapotrzebowanie na specjalistów jest szczególnie wysokie w takich dziedzinach jak:

Budownictwo: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotnicy budowlani.

Przetwórstwo przemysłowe: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, ślusarze, przetwórcy mięsa i ryb oraz operatorzy obrabiarek skrawających.

Branża transportu, spedycji i logistyki (TSL): kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierzy.

Usługi medyczne, opiekuńcze i społeczne: fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne oraz opiekunowie.

Oświata: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, pedagodzy oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.