Zmiany w organizacji ruchu podczas remontu ulicy Szczecińskiej

Chcielibyśmy poinformować, że od dnia 9 stycznia 2024 roku, BUDIMEX S.A., jedna z wiodących firm budowlanych w Polsce, rozpoczyna prace drogowe na odcinku ulicy Szczecińskiej, począwszy od ulicy Granicznej aż do węzła drogowego o nazwie Koszalin Zachód.

Ta zmiana wiąże się z inicjowaniem projektu przebudowy wspomnianego odcinka ulicy Szczecińskiej – konkretnie chodzi tu o fragment między ulicą Graniczną a węzłem komunikacyjnym S6. Planowana modernizacja przewiduje czasowe zwężenie pasa ruchu oraz wygrodzenie obszaru robót na remontowanym odcinku.

Zarząd Dróg i Transportu apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i przestrzeganie tymczasowego oznakowania drogowego, które zostało ustawione na okres prowadzenia prac drogowych. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom na terenie budowy, jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Proces inwestycji jest nadzorowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, który będzie sprawdzał regularnie postęp prac oraz dbał o ich prawidłowy przebieg, zgodnie z przyjętym harmonogramem.