Zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie na dzień 15 lipca 2024 roku

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) i § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Miasta Koszalina, Prezydent Miasta Koszalina, Pan Tomasz Sobieraj, podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej VI sesji Rady Miejskiej w Koszalinie. Sesja ta odbędzie się 15 lipca 2024 roku, o godzinie 15:00.

Miejsce obrad to sala konferencyjna nr 300 znajdująca się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, położonym przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

Podczas sesji będą realizowane następujące punkty porządku dziennego:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącego zmiany granic obszaru objętego tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Wschód – tutaj zostanie przedstawiona opinia Komisji Gospodarki Komunalnej,
  • Zamknięcie sesji.

Informacje dodatkowe:

W nawiązaniu do postanowienia Nr 1317/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 1 lipca 2024 roku, Pan Bartosz Lech Malinowski, kandydat z listy Nr 5 KK Koalicja Obywatelska, objął wakujący mandat w Radzie Miejskiej. W związku z tym na sesji w dniu 15 lipca 2024 roku zaproponuję wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad:

  • Złożenie ślubowania przez radnego Pana Bartosza Malinowskiego,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o powołaniu radnego do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koszalinie,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej powołania radnego do składu osobowego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie.