Nominacja od Prezydenta Tomasza Sobieraja: była Zastępczyni Sekretarza Miasta teraz oficjalnie obejmuje stanowisko Sekretarza

W dniu dzisiejszym, była do tej pory Zastępczyni Sekretarza Miasta, pani Maria, otrzymała oficjalną nominację na stanowisko Sekretarza Miasta od Prezydenta Tomasza Sobieraja. Ta nominacja jest kolejnym krokiem w jej imponującej karierze w administracji publicznej.

Pani Maria swoją profesjonalną ścieżkę kariery w administracji publicznej zaczynała w Urzędzie Miejskim w Szczecinku. Następnie przeniosła się do Urzędu Miejskiego w Koszalinie, kontynuując rozwój swojej kariery.

Posiadając wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządu, pani Maria zajmowała różne stanowiska urzędnicze. Swoją karierę zaczynała od stanowiska referenta w Urzędzie Miejskim w Szczecinku. Obecnie pełni funkcję Kierownika Referatu Obsługi Klienta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

Jako kierownik komórki organizacyjnej, podlega jej 17-osobowy zespół. Oprócz tego pani Maria pełni również funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w urzędzie. Zarządza ona działem, który zajmuje się obsługą kancelaryjno-archiwalną. Referat Obsługi Klienta, którym zarządza, odpowiada za prawidłowy obieg dokumentacji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu. To również zapewnienie prawidłowej wysyłki korespondencji urzędowej, doręczanej przez gońców Urzędu lub innych dostawców pocztowych. Dodatkowo, jednym z zadań pani Marii jest zarządzanie dokumentacją zgromadzoną w Archiwum Zakładowym Urzędu.

W dodatku, pani Maria miała na swoim koncie również organizację spotkań Prezydenta Miasta Koszalina z mieszkańcami w sprawach skarg i wniosków, dbając o ich odpowiednie rozpatrzenie. Ponadto, realizowała zadania związane z obsługą punktu potwierdzającego profil zaufany, takie jak potwierdzanie, unieważnianie lub przedłużanie tego profilu.