Zamknięcie miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 w Koszalinie

W mieście Koszalin, od przyszłego poniedziałku, nastąpi tymczasowe wyłączenie z ruchu miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 206. Decyzję o zamknięciu drogi podjęło miejscowe Biuro Dróg i Transportu. Wskutek planowanych prac modernizacyjnych nawierzchni, Ulica Zwycięstwa – od skrzyżowania z ulicą Lubiatowską aż do granic miasta – zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas od 6 do 30 listopada. W tym okresie kierowcy będą zmuszeni korzystać z wyznaczonych tras objazdowych.

Według informacji przekazanych przez koszaliński Zarząd Dróg i Transportu, wszyscy kierowcy, którzy planują podróż drogą wojewódzką nr 206 w celu dotarcia do Koszalina lub opuszczenia miasta, muszą przygotować się na konieczność skorzystania z alternatywnych tras przejazdu pomiędzy 6 a 30 listopada.

W zależności od masy pojazdu, trasy objazdowe zostały wyznaczone różnie. Dla pojazdów o masie powyżej 5 ton, sugerowaną trasą jest przejazd przez miejscowości Nadbór, Krytno, Ratajki i Sianów. Natomiast dla pojazdów o masie mniejszej, zalecane jest skorzystanie z alternatywnej trasy przez Nadbór, Kościernicę, Szczeglino i Węgorzewo Koszalińskie, kończąc trasę objazdu w Sianowie. Następnie, z Sianowa do Koszalina wszystkie pojazdy są kierowane jedną trasą przez ulicę Gdańską.

Użytkownicy drogi mogą być pewni, że dostęp do ul. Lubiatowskiej nie ulegnie zmianie podczas trwania prac modernizacyjnych. Dodatkowo, możliwe będzie dojechanie do nieruchomości znajdujących się przy zamkniętym odcinku ul. Zwycięstwa. Dostęp do Maszkowa jest również możliwy od strony Szczeglina lub Węgorzewa Koszalińskiego.

Renowacja miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 będzie polegała na układaniu mas bitumicznych na ulicy Zwycięstwa – od skrzyżowania z ulicą Lubiatowską aż do granicy miasta. Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora koszalińskiego Zarządu Dróg i Transportu, wyjaśnił, że konieczność zamknięcia drogi ma na celu przyspieszenie prac oraz ich zakończenie jeszcze przed nadejściem zimy, pod warunkiem, że nie nastąpi nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych. Pana Żełabowskiego przykro z powodu utrudnień, które prace mogą przysporzyć mieszkańcom i użytkownikom drogi.